Hakuaika internet- ja pelitutkimuksen maisteriopintoihin, dl. 27.1.

Vielä suomenkielinen muistutus tästä internet- ja pelitutkimuksen maisteriopintomahdollisuudesta – ohjelmaan ovat siis tervetulleita hakemaan myös suomalaiset opiskelijat (opintosuorituksia voi tehdä myös suomeksi, vaikka opintokieli onkin kursseilla yleensä englanti). Kotimaisessa maisteriopintojen … Read More

Happy New Year 2016!

Happy New Year 2016, may it be a great year for game research around the globe! Here is a short reflection of the year 2015 by professor Frans Mäyrä: http://fransmayra.fi/2016/01/02/year-in-review-my-2015-in-game-studies/ … Read More