New research into ludification & gamification

[Game Research Lab has started four new research projects that deal with ludification and gamification – of at the contexts of culture, society and in industry; below more in Finnish]

Pelillisyys uudistaa kulttuuria, yhteiskuntaa ja liiketoimintaa – laaja tutkimus alkaa

”Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys, interaktiiviset mediamuodot ja verkkopalvelut muuttavat parhaillaan sosiaalisen kanssakäymisen, työelämän, oppimisen ja vapaa-ajan käytänteitä”, kertoo professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta.

”Siksi nyt on tarvetta laajalle, monitieteiselle avaukselle tällä tutkimuskentällä.”

Pelillisyyden asemaa yhteiskunnassa, leikillisyyttä myös aikuisille mahdollisena asennoitumistapana ja pelillistämisen eri sovelluksia selvitetään kolmen yliopiston yhteistyönä alkavassa laajassa tutkimuksessa.  Nelivuotinen ”Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty” on Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin tutkijoiden yhteinen suurhanke. Professori Mäyrä johtaa tätä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta.

Pelillisyys kulttuuria, yhteiskuntaa ja liiketoimintaa uudistavana tekijänä on yhteisenä nimittäjänä myös kolmessa muussa tutkimusprojektissa, jotka professori Mäyrä tutkimusryhmineen on aloittanut.

Pelillistämistä analysoidaan tarkemmin ”Neuroeconomics of Gaming” ja ”Koukku” -tutkimusprojekteissa, joissa yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa tarkastellaan pelien ostamiseen ja myymiseen liittyviä psykologisia tekijöitä – tärkeitä eettisiä näkökohtia unohtamatta. Projektit kuuluvat Tekesin Skene-tutkimusohjelmaan.

Oasis-hankkeessa tuodaan pelejä osaksi yliopiston tutkimus- ja opetustyötä sekä kehitetään ja tutkitaan uudenlaista, leikillistä ja luovaa oppimisympäristöä ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintamallia. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

 

Leave a Reply