Theses, interactive media and game studies, spring 2015

Master's theses, Spring 2015
Master’s theses, Spring 2015

Congratulations to all those who have/are about to conclude their master’s degree studies and have got their master’s thesis approved this Spring – this year we have a really interesting, wide ranging selection of different learning processes and research work:

 • Riikka Järvinen, “Täähän avaa koko mailman” – kokemuksia mobiiliteknologian käytöstä yläkoulussa (Experiences from the use of mobile technology in upper comprehensive school)
 • Juhani Tamminen, Gamification and the User Engagement in Self-Learning Software
 • Jouni Peltokangas, Suunnittelijan ja pelaajan käsityksiä pelikokemuksesta – Cabals: Magic & Battle Cards -pelin tarkastelu kokemuskäyrien avulla (Designer’s and player’s views of the game play experience – analysing Cabals: Magic & Battle game with the user experience curve method)
 • Joni Alava, Kirjasto pelissä: pelit ja pelaaminen Suomen yleisissä kirjastoissa (Games and playing in public libraries in Finland)
 • Johanna Nevalainen, Kuvien kuvailun ja -hallinnan kehittäminen: tapauksena Tampereen yliopiston viestintäyksikön digitaalinen kuva-arkisto (Improving the description and management of images: the case of digital photo archive in the University of Tampere Press and Information Office)
 • Laura Hämäläinen, Queer ja pelit (Queer and games)
 • Saila Kurtti, Näppäimiltä kosketukselle – tabletilla pelaaminen (Playing games with tablet devices)
 • Jorma Riihikoski, Verkkotyökalujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen lähidemokratiassa ja kunnallisessa päätöksenteossa (Online tools and social media in local democracy and municipal decision-making)
 • Karoliina Korppoo, Designing Game Analytics for a City-Builder Game
 • Titi Tamminen, Syntyykö verkostoissa yhteisöllistä tietämystä? Eri organisaatioissa ja maantieteellisesti eri paikoissa toimivien asiantuntijoiden verkostojen tiedonluomisesta, case-AVO (Collective knowledge creation in a distributed expert network, case AVO)
 • Teemu Nieminen, Pelittääkö? Tutkimus opettajien asenteista digitaalisten pelien käyttöön perusopetuksessa (Study of teachers’ attitudes towards the use of games in comprehensive school)
 • Ville Kankainen, Kahden maailman vuorovaikutuksessa: tapaustutkimus Blood Bowl -lautapelin ja sen digitaalisten versioiden tarjoamista pelikokemuksista (Case study comparing the player experiences provided by the Blood Bowl board game and its digital versions)
 • Tiina Malinen, ”Siitä tulee vähän niinku julmempaa”: Pelaajien käsityksiä videopeleistä ja lautapeleistä (Players’ conceptions about video games and board games)
 • Katri Mäkelä, Videopelien interaktiivisuus ja pelaajan tekemät valinnat sekä niiden merkitys (The interactivity of video games, players’ choices and their meaning)

Most of these master’s theses are (or will be soon) available at the Tampub online archive: http://tampub.uta.fi/handle/10024/68297
The up-to-date list of interactive media & game studies theses is at: http://gameresearchlab.tuni.fi/theses/

Leave a Reply