• New masters theses

    The Gamelab theses page now lists three new Master’s Theses from 2014: Esko Vankka, Free-to-Play Games: Professionals’ Perceptions (2014) Mika Uusi-Kilponen, Viestinsidos: tutkimus 18–40-vuotiaiden suomalaisten internetin käyttötarkoituksista ja käyttötavoista (2014) Juha-Matti Pulkkinen, Design values of digital role-playing games (2014) Congratulations to the graduates! More in: http://gameresearchlab.tuni.fi/theses/

  • New research into ludification & gamification

    [Game Research Lab has started four new research projects that deal with ludification and gamification – of at the contexts of culture, society and in industry; below more in Finnish] Pelillisyys uudistaa kulttuuria, yhteiskuntaa ja liiketoimintaa – laaja tutkimus alkaa ”Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys, interaktiiviset mediamuodot ja verkkopalvelut muuttavat parhaillaan sosiaalisen kanssakäymisen, työelämän, oppimisen ja vapaa-ajan […]